0 Läs mer >>

                       DVD Film: Babel

Denna historia är en spännande lek med det kronologiska händelseförloppet... begreppen Sujet & Fabula kan användas i en väldigt hög utsträckning för att förklara handlingen - jag ska dock inte göra det här, då jag skulle förstöra för mycket att det goda i filmen för dig...

Tyckte du att Pulp Fiction var rörig tidsmässigt, så är det inget mot detta! Betyget blir inte full pott då vissa trådar hänger obesvarat kvar i luften!!!!!


NoneNoneNoneNone
/R

Babel

0 Läs mer >>
                                 DVD Film: Wallander - One step behind
Kanske är det nyhetensbehag.. men jag tycker inte att den här filmen är lika bra eller lika stark som Firewall. Branargh är naturligtvis lysande... Nej jag tycker nog att mitt omdöme om filmen påverkas som mest av förmedlingen av berättelsen - det är för mycket externa faktorer som faller ned i knät på vår huvudkaraktär och en för liten utveckling som tvingar fram ett avgörande och en triumf - samtidigt ligger det ju i titelns innehåll!!!
NoneNone
/R

Wallander - One st...

0 Läs mer >>
                   DVD Film: Hannibal Rising

Till skillnad från många andra prequells så gillar jag den här filmen! Och det är främst av den anledningen att den inte bara vill ta upp karaktärens bakgrund, utan oxå måla upp det med fernissa och i alla smådetaljer.

Det blir intertext och "plantering" mot första filmens mask och även sådana trivialiteter som Hannibals pedantatekningar!

Sevärd och en film väl över godkänd nivå! NoneNoneNone
None
/R

Hannibal - Rising

0 Läs mer >>

Analys av filmens struktur

 

Anslag & Presentation

  

Anslaget

  

Tid

Filmen utspelar sig i framtiden och i dåtiden. Dåtiden innebar dock nutiden när filmen spelades in år 1996. Det sägs uttryckligen i filmen att dåtiden innebär årtalen 1990 och 1996. Framtiden utspelar sig enligt en karaktär vid namn José ca 30 år efter 1996. Det stämmer väl ihop med att James Cole i filmen säger att han var åtta år gammal 1996 och i framtiden så är han i fyrtioårsåldern. Man ser att filmen utspelar sig i framtiden då städerna på jordytan ligger i ruiner.


Rummet (Miljön)

Handlingen utspelar sig utan tvekan i USA av flera skäl. I början i framtiden när James Cole blivit antagen som "frivillig" att besöka jordytan för att genomföra prover så ser man honom gå förbi det som en gång var stadshuset i Philadelphia och det är en av de större amerikanska städerna. Vid ett senare tillfälle i filmen när James Cole har blivit sänd till 1996 så dyker han upp i Baltimore, vilket är en stad i närheten av den amerikanska huvudstaden Whasington D.C. Detta i kombination med att det huvudsakliga språket och den huvudsakliga accenten i filmen är amerikansk engelska talar för att filmen utspelar sig i amerikansk miljö under de båda tidsperioderna, även om det knappast existerar något "Amerika" i framtiden.


Längd

Anslaget är slut efter tio och en halv minut av filmen då Cole precis har fått reda på dealen att bli sänd tillbaka i tiden i utbyte mot lägre straff vid framgång och berättelsen därefter skiftar över till 1990 och Kathryn Raillys första framträdande i filmen. Då vet vi att Cole är huvudperson och vad filmen kommer att handla om.


  

  

  

  

Presentation


Huvudkaraktär/protagonist

HjälHjJames Cole (Bruce Willis) är en fånge i framtiden som blir sänd tillbaka i tiden av sina överordnade för att hitta ett dödligt virus och extremistgruppen De tolv apornas armé. Under filmens gång tvingas han både ifrågasätta sin lojalitet till uppdraget och även sin egen mentala hälsa. Coles underläge i filmen är att han sitter fängslad på 25 år till livstid och tvingas till att utföra operationer åt en grupp vetenskapsmän som är mycket farliga och livshotande och för att han ska en möjlighet att bli fri så måste han lyda dem.


Drivande kraft/framåtrörelse

Filmen inleds inte med James Coles cell i framtiden utan den inleds med ett lysande grönt meddelande som skrivs ut mot en svart bakgrund:


"...5 BILLION PEOPLE FROM A DEADLY VIRUS IN 1997...

THE SURVIVORS WILL ABANDON THE SURFACE OF THE PLANET...

...ONCE AGAIN THE ANIMALS WILL RULE THE WORLD...

- Excerpts from interview with clinically diagnosed paranoid schizophrenic, April 12, 1990 - Baltimore County Hospital."


Filmens främsta drivkraft är att vi vill ha svar på frågan hur det överhuvudtaget kunde ske. Filmen handlar om jakten på källan till denna massutrotning.


Hjälpare/Tredje kraft

De tolv apornas armé har faktiskt ingen given hjälpare. Många skulle säkerligen mena att Kathryn Railly, psykologen som först träffar James Cole när han blivit sänd till år 1990 och senare blir tillfångatagen av honom 1996, är hjälparen. Det är ingen orimlig gissning. Trots allt så hänger hon med Cole under större delen av filmen och år 1990 så säger hon till Cole att hon vill hjälpa honom, även om den hjälpen består i att hon vill få honom att överge det hon ser som paranoida vanföreställningar. Hon tror nämligen att han är galen som säger sig vara från framtiden och att ett virus ska döda mänskligheten inom några år.


Jag anser dock inte att hon uppfyller kraven på att vara en hjälpare. En hjälpare är nämligen statisk, inte dynamisk som huvudkaraktären ska vara.  Kathryn Railly är allt annat än statisk. Istället så utvecklas hon under filmen ifrån att se Cole som en galning till att tro honom. I slutänden så är det dessutom inte hon som dör utan Cole själv trots att det i regel är hjälparen som dör.Geoffrey Goines uppfyller bättre kraven för rollen som hjälpare. När Cole möter honom 1990 så är han en galning inspärrad på ett mentalsjukhus som hatar samhället och han bär med sig sin galenskap och sina konspirationsteorier med oförminskad glöd genom hela filmen. Han utvecklas alltså inte alls. Han hjälper dessutom Cole vid ett flertal tillfällen. Han hjälper bland annat Cole att fly ifrån mentalsjukhuset 1990 han ljuger visserligen om sin egen roll men ger likväl Cole den korrekta informationen om De tolv apornas armé även om Cole inte tror honom.


Jag menar inte att Goines är någon idealisk hjälpare eller att han ens är tänkt att vara det. Utifrån de egenskaper som en hjälpare i regel har så uppfyller han dock den rollen bättre än vad Kathryn Railly gör.


Polarisering

De tolv apornas armé är verkligen ingen traditionell dualistisk film a la Star Wars där antagonisterna är obeskrivligt ondskefulla och spränger hela planeter i luften utan att blinka medan huvudkaraktären är genomgod och bara vill allt levande väl. I den här filmen så är det snarare så att det är huvudkaraktären som polariseras mot alla andra. I framtiden så är han bara en livstidsdömd fånge med samma värde som en labbråtta och de vetenskapsmän som sände iväg honom visar honom ingen förståelse för de problem han mött i dåtiden. I dåtiden så är det istället ingen som tror honom och han har såväl läkare som polis emot sig då alla tror att han är galen. Hans fiende är ett virus utan känslor och motiv. Han börjar till och med själv att tron att han är galen så på sätt och vis polariseras han även mot sin egen hjärna. Det är alltså en psykologisk polarisering snarare än en moralisk.

Konflikt

  

James Cole och hans jakt på viruset

Filmens huvudkonflikt är att framtidens människor tvingas leva sina liv i underjordiska bunkrar eftersom luften ovan jord blivit förgiftad med ett dödligt virus som 1997 dödade 99 % av mänskligheten. En ny teknik i framtiden som möjliggör tidsresor öppnar dock upp för framtidens vetenskapsmän att få tag på viruset i ren form innan det muterade och började smitta människor. Då kan de ta tillbaka viruset till framtiden och tillverka ett antivirus som gör även människor immuna mot viruset. De sänder ut den livstidsdömde fången James Cole till tiden innan viruset spreds för att finna viruset och den gruppering, De tolv apornas armé, som misstänks ha spridit viruset. I utbyte mot det hela så lovas Cole att få benådning.


En annan konflikt är Coles inre kamp för att hålla sig kvar vid sina sinnens fulla bruk. Tidsresorna tär på hans sinne och han förlorar kontrollen över vad som är verklighet.


En andra konflikt utspelar sig också i hans huvud och det är hans kamp mellan att slutföra sitt uppdrag att föra ett prov av viruset till framtiden och hans ökande dragning till dåtiden.


Fördjupning

  

Utvecklad redogörelse av konflikterna

  

James Cole och jakten efter De tolv apornas armé

James Cole har som uppdrag att finna ett virus. Detta virus utplånade åren 1996-1997 nästan 100 % av allt mänskligt liv på planeten och då det var luftburet så tvingades den överlevande procentenheten fly ner i underjordiska komplex och stanna där för den kortaste vistelse på jordytan skulle vara dödlig. Ungefär 30 år senare så sitter Cole fängslad på livstid och i utbyte mot att få straffet reducerat så går han med på att låta sig bli sänd tillbaka till månaderna innan virussjukdomen först bryter ut kring julen 1996. ny tidsreseteknik. Det misstänks av framtidens vetenskapsmän att viruset inte uppkom genom naturlig mutation utan designades av människor och släpptes ut med avsikt. Extremistgruppen "De tolv apornas armé" är huvudmisstänkta då deras symboler och klotter dök upp allt mer frekvent strax innan viruset spreds.


Cole stöter omgående på motgång. Den bräckliga nya tidsresetekniken garanterar inte att han hamnar i rätt år och vid åtminstone fyra tillfällen slår den fel. Först sänder den Cole till 1990 istället för 1996 och senare till skyttegravarna i första världskriget istället för 1996. Hans vän José hade även han hamnat i skyttegravarna och båda blev skadade där. Vi får även veta vid en föreläsning som Kathryn Railly anordnar om domedagsprofetior att en man i konstiga kläder dykt upp i slutet av 1300-talet och förutspått att mänskligheten skulle utplånas av en sjukdom 600 år senare...


Som ett resultat av att han blir sänd till 1990 så hamnar han på mentalsjukhus eftersom ingen tror hans berättelse om att han kommer ifrån framtiden och att han är där för att göra framtidens människor immuna mot en sjukdom som några år senare nästan skulle förinta mänskligheten. Ironiskt nog så tycks detta lilla misstag med åren vara det som från början ger vetenskapsmännen i framtiden idén att sända honom att leta efter De tolv apornas armé. På mentalsjukhuset träffar han ju nämligen Geoffrey Goines och Goines nämner senare att idén till De tolv apornas armé var en idé som kom ifrån Cole själv. Hade inte Cole hamnat i år 1990 så hade inte de Tolv apornas armé bildats och han hade aldrig blivit utsänd att leta efter dem eftersom det troligen inte funnits några spår efter vem som släppte lös viruset. Dr. Peters var som sagt rätt diskret med sina planer.


Även när han blir sänd till 1996 så tror ingen honom och det sinkar honom allvarligt i hans letande efter De tolv apornas armé. Polisen jagar honom fast de egentligen borde hjälpa honom och han blir efterlyst i hela landet eftersom han kidnappat Kathryn Railly. Han behöver nämligen hennes hjälp för att ta sig till Philadelphia där de första fallen av pandemin bryter ut.


James Coles inre kamper

Cole tvingas inte bara kämpa mot tiden och en värld som inte tror honom utan även mot sin egen hjärna.


Han skickas ständigt fram och tillbaka mellan framtiden och nutiden och får höra totalt motsatta förklaringar och uppmaningar beroende på var han befinner sig. När han befinner sig i framtiden och blir förhörd av vetenskapsmännen så får han höra att han ska strunta i den där döende världen, alltså 90-talet, och lyda sina order. 90-talet är inte viktigt alls utan det viktiga är framtiden (nutiden för vetenskapsmännen). När han däremot befinner sig på mentalsjukhuset 1990 så blir han injicerad med droger, fastkedjad och får höra att allt han tror på bara är resultatet av hans hjärnas fantasier. Han är paranoid och han kommer inte alls ifrån framtiden och inget virus kommer att ödelägga den mänskliga civilisationen.


Dessa två olika historier får Cole att börja tvivla på vilken av dem som är verklig. Vid ett tillfälle så återvänder han till 1996 försöker avsiktligt att bli gripen av polis eftersom han erkänt för sig själv att han är psykiskt störd och paranoid och att han bara hittat på allt detta med viruset och att framtidens människor lever i bunkrar under jorden.


En ytterligare konflikt som pågår i hans hjärna är en lojalitetskonflikt. Han blir utsänd med uppdraget att ignorera "den döende världen" och bara föra tillbaka det omuterade viruset till framtiden. I takt med att han tillbringar alltmer tid i 90-talet så dras han dock till det. Trots att vetenskapsmännen inte anser att han behöver sändas tillbaka fler gånger efter det att han lyckats koppla ihop De tolv apornas armé med den virolog, Geoffrey Goines far, som utvecklade viruset så argumenterar han häftigt för att just han borde återvända igen. Det är troligen hans känslor för Kathryn Railly som får honom att vilja återvända.

I slutet av filmen så väljer han då sida och bestämmer sig för att stanna i 90-talet tillsammans med Kathryn och dessutom helt hindra viruset ifrån att spridas överhuvudtaget.


Planteringar

  

Det gröna lysande meddelandet

Själva framåtrörelsen är en god plantering. Att vi redan ifrån början får reda på att flera miljarder människor dog och att de överlevande flydde ner under jord gör att vi inte alls blir förvånade när Cole vaknar upp i vad som verkar vara någon sorts bunker. Vi förstår då att han befinner sig under jord.


Cole som liten pojke

Att vi först får se en liten pojke se en man dö för att sedan direkt skifta över till när Cole vaknar så förstår vi också att pojken var Cole och att vi därför måste befinna oss många år in i framtiden. Det får vi även bekräftat senare när ett råd av vetenskapsmän vill skicka tillbaka Cole till 1996 och senare så säger Cole att han var åtta år det årtalet.


"We did it"

I början av filmen i framtiden så tvingas Cole ut som "frivillig" på ett uppdrag ovan jord i det som en gång var Philadelphia. Där finner han en skylt med en konstig symbol på samt orden "we did it".  Senare i filmen så får vi reda på att det är De tolv apornas armés symbol samt att de skrev dessa varningar precis innan viruset började spridas. Vi får alltså redan här en hint om att viruset inte uppkom genom naturlig mutation utan spreds med avsikt av människor. Symbolen är ständigt återkommande i filmen och Cole så att säga följer symbolerna som brödsmulor.

I samband med den skylten så ser vi även ett rytande lejon mitt i den kalla nordamerikanska vintern. Det är utan tvekan en hint om att "we did it" inte betydde att de utrotade mänskligheten utan att de släppte ut en massa inlåsta djur från ett zoo.


Upptrappning och vändpunkter


Coles underläge håller i sig när han blir sänd till dåtiden och hamnar på mentalsjukhus och situationen ser mycket mörk ut. Han blir dock tillbakadragen ifrån dåtiden av vetenskapsmännen i framtiden och där visar det sig att de har fått ett meddelande ifrån dåtiden av en kvinna som nämner att De tolv apornas armé spred viruset. Cole får även se ett bildspel på personer som vetenskapsmännen misstänker ha något att göra med viruset och där hittar han bland annat sin gamle vän Geoffrey Goines. Nu har de något att gå efter och även om Cole får kritik för bristen på värdefull information ifrån dåtiden så har de nu ändå något att gå efter och de sänder Cole till 1996 för att leta upp denna grupp (även om han först hamnade i första världskriget). Innan dess så hade de inget att gå efter alls, bara rätt tidpunkt för virusets uppkomst.


Han tillfångatar nu även Kathryn Railly efter det att hon hållit en föreläsning om domedagsprofetior och i synnerhet en massa förutsägelser om att mänskligheten ska utplånas av en sjukdom i slutet av 1990-talet. En rödhårig man med hästsvans kommer fram och säger att hon tar för lätt på varningstecknen, planeten höll enligt honom på att duka under av tyngden ifrån människan. Han tvingar henne att köra honom i hennes bil mot Philadelphia eftersom han kommit fram till att De tolv apornas armé finns där. Det blir även bekräftat då han finner deras symbol sprejad på väggarna i Philadelphia precis som väntat.


Han lyckas nu även sammankoppla Geoffrey Goines med De tolv apornas armé och även att Goines pappa, som Geoffrey förde ett krig mot pga faderns djurförsök, var en världsledande virolog, d.v.s. han arbetade med bland annat virus. Cole identifierar även hans far som en av männen i det bildspel som vetenskapsmännen visade för honom i framtiden. Han får även reda på att Goines försonat sig med sin fars djurförsök även om Cole tänker att det bara är för att Goines vill ta sig nära faderns forskning. Han återvänder till framtiden.


Kathryn som hittills försökt få Cole att inse att allt det han trodde på bara var en vanföreställning i hans huvud börjar hysa tvivel själv. Det faktum att Cole nu hittat fakta som stöder hans påståenden förbryllar henne och att han dessutom kunde förutsäga nyheter som visade sig inträffa skrämde henne ordentligt. Hon plockade ur en kula ur Coles ben som visade sig vara ifrån första världskriget. Hon inser nu dessutom varför Cole hela tiden sett bekant ut för henne, hon har redan sett honom på en bild ifrån första världskriget. Hon tvingas nu inse att hennes rationella vetenskapliga syn inte hjälpt henne och börjar att tro på Coles förutsägelser om viruset. Naturligtvis så tror dock inte hennes överordnade utan anser det måste finnas en naturlig förklaring.


Under tiden, eller egentligen 30 år senare, så får Cole sin belöning, sin frihet, eftersom vetenskapsmännen anser att han löst gåtan och räddat mänskligheten. Han börjar dock tvivla på sin egen mentala hälsa och vad som är verkligt då en röst hela tiden talar i hans huvud. Rösten avslöjar hans innersta önskningar, att få se havet och att få vara med henne [Kathryn Railly] och det får Cole att argumentera inför vetenskapsmännen att just han borde få återvända igen till dåtiden istället för någon expert för att slutligen få tag i viruset. Vetenskapsmännen tycks dock ana oråd och en av dem säger bland annat: Du börjar väl inte bli dragen till den där döende världen [dåtiden]? Cole uttrycker tvivel över sin mentala hälsa men han blir sänd tillbaka för att finna viruset.


Kathryn försöker nu hitta De tolv apornas armé på egen hand och ringer till Goines far och han försäkrar henne att hans son inte har tillgång till några virus men höjer ändå säkerheten. Hans närmaste man tycks vara den rödhårige mannen med hästsvansen ifrån Kathryns föreläsning.


Upplösning


Cole återvänder nu för att finna att det är Kathryn som har sprejat flera av de budskap som Cole sett på bild i framtiden. Bland annat så sprejar hon ned väggen in till den lokal där De tolv apornas armé håller till. Cole tror sig dock vara galen och erkänner för henne att hon haft rätt hela tiden. Hon försöker nu övertyga honom om att han inte är galen och att han verkligen är ifrån framtiden. Han skär ut en av sina tänder där spåraren som tillåter forskarna i framtiden att hämta hem honom igen sitter. Han återvände trots allt just för att han ville vara med Kathryn och inte för att komma tillbaka. Nu spelar Kathryn även in det meddelande som får Cole och vetenskapsmännen i framtiden att misstänkta De tolv apornas armé där hon nämner att de är en extrem djurrättsaktivistgrupp som vill utplåna mänskligheten för att rädda det övriga djurlivet. Det är dock för säkerhets skull som de gör detta. Tvärtom så är ingen av dem säkra på att Cole verkligen är ifrån framtiden och de bestämmer sig för att resa iväg till havet.


Under tiden så visar De tolv apornas armé med Geoffrey Goines i spetsen sitt verkliga syfte. De ville inte förinta mänskligheten och Geoffrey nästlade inte in sig i sin fars företag för att få tag på något virus. Tvärtom så var de mycket riktigt djurrättsaktivister men de ville bara befria djur som satt inlåsta och det gör dem. Det förklarar bland annat varför Cole i framtiden ser lejon i Philadelphia. När nyheterna om detta sprids när Cole och Kathryn är på väg till flygplatsen så skrattar de och förstår vad allt rör sig om och kommer fram till att det inte kommer att bli något virusutbrott överhuvudtaget. Det var precis som Kathryn sade till Cole efter att han fått reda på att Geoffrey Goines pappa var en virolog: Du anpassar din berättelse till all ny information som du får så att allt passar ihop. Det hade bara inbillat sig allt.


Så enkelt var det dock inte. På flygplatsen så inser Goines att scenen han såg som pojke när en man blev skjuten, det som han drömt om hela livet, utspelade sig på den flygplatsen en vecka innan viruset dök upp. Han förstår nu att det inte alls var en dröm utan ett minne och att det verkligen kommer att hända. Han meddelar framtiden att De tolv apornas armé inte är gärningsmännen och säger att han inte kommer tillbaka. Han blir nu även konfronterad av José som hittat honom genom samtalet. Han säger att ledarna i framtiden vill att han följer order, annars blir Kathryn skjuten. Cole ser även en av hans vakter ifrån framtiden i en rulltrappa.


Kathryn upptäcker även att den blonde mannen med hästsvansen, Dr. Peters, befinner sig i kön till ett plan som går till San Francisco - där viruset dök upp efter Philadelphia. Hon inser nu hur det ligger till. Dr. Peters ser även ut precis som den jagade mannen i Coles dröm. Dr. Peters släpper nu lös viruset på flygplatsen innan han skyndar mot planet. Cole och Kathryn försöker dock stoppa honom men polisen får syn på att Cole riktar en pistol mot Peters och skjuter honom. Cole faller döende mot marken inför en liten pojkes åsyn. Mannen Cole har sett bli skjuten i sina drömmar hela livet var han själv. Peters hinner ombord.
Avtoning

  

Avtoningen blir kort och enkel. Dr. Peters sätter sig ombord på planet och bredvid honom påpekar en kvinna att med allt våld i världen som skottlossning på en flygplats så är människan troligen nästa art att bli utrotningshotad. Dr. Peters säger att han håller med henne och de presenterar sig. Hon presenterar sig som Jones och säger: "I'm an insurance". Kvinnan var den kvinnliga forskaren i gruppen av vetenskapsmännen i framtiden. Sen är det slut.


  

Tolkningar av slutet


De tolv apornas armé har inget givet slut utan slutet kan tolkas på flera olika sätt. Här ska jag gå igenom två teorier. En teori som en annan person som sett filmen hade var att allt bara var en idé Cole hade fått för sig och att han verkligen var galen. Jag tror dock inte på den teorin då den inte förklarar hur Cole kunde se sig själv bli skjuten.


Slutet är lyckligt

Visst verkar situationen mörk när Dr. Peters hinner på planet men samtidigt så kan avtoningen ge en hint om att det trots allt gick bra eller att smittan begränsades till Philadelphia. Bredvid honom satt ju en forskare ifrån framtiden och när hon säger att hon är en försäkring så var säkerligen den roll hon spelade just en roll som försäkringsagent. Hon kan dock egentligen ha menat att hon var där för att personligen försäkra att viruset inte spreds överhuvudtaget genom att stoppa Dr. Peters. Det faktum att José säger att Cole fortfarande har chans att bli hjälte och ger honom en pistol antyder att vetenskapsmännen i framtiden ville att han skulle skjuta Dr. Peters, vilket ju han också försöker göra.


Jag tror inte på den teorin eftersom den kräver att vetenskapsmännen hela tiden kände till att det var Dr. Peters men aldrig upplyste Cole om det. Det är alltså osannolikt att de ville ändra historien och hindra pandemin ifrån att bryta ut överhuvudtaget.


Slutet är olyckligt

Den andra teorin är just att slutet är olyckligt och att Dr. Peters sätter igång pandemin. Då kan man plötsligt se på Jones uttalande på ett helt annat sätt. Kan det ha varit så att hon var där för att se till att viruset spreds som planerat, att de misstänkte att Cole tänkte försöka ändra historien och ville stoppa honom? Det skulle förklara varför de inte berättade för Cole att de kände till Dr. Peters eftersom de bara ville ha viruset av honom och inte en ändrad tidslinje. Mer om den teorin presenteras i min djupanalys. Det är den teorin jag tror på.


I den teorin kan man också baka in en teori om att hon var där för att själv få tag på viruset eftersom Cole misslyckades och sedan fara tillbaka till framtiden. Det är inte en egen teori just för att den ena inte behöver utesluta den andra. Visserligen så behövde framtidens vetenskapsmän det omuterade viruset och det virus som dödade alla människor hade ju muterat. Det kan ju dock vara så att viruset just muterat när det tagit sig in i människokroppen och att det som Dr. Peters släppte ut på flygplatsen just var omuterat, i ren form.

Filmtyp och genre

  

Vilken typ av film är det?

  

Jag skulle vilja säga att De tolv apornas armé är en psykologisk science fictionfilm. Den är psykologisk eftersom Cole ständigt tvingas konfrontera sina egna tankar och verkligheten och också för att den verkligen utmanar ens logiska tänkande på det sättet som dåtiden och framtiden är beroende av varandra för att någon av dem ska kunna inträffa. Den är också en science fiction-film eftersom den utspelar sig i framtiden i en post-apokalyptisk värld där teknik som tidsresor existerar.


Intertextualitet

  

De tolv apornas armé knyter an till flera liknande filmer.


Bland annat så är den just baserad på en fransk film från 1962 som heter La Jetée (Terrassen). I Terrassen så lever en grupp överlevande människor efter ett förödande kärnvapenkrig i underjordiska komplex under resterna av Paris. De sänder en man tillbaka till tiden innan kärnvapenkrigen för att på något sätt hjälpa de överlevande efter kärnvapenkriget. Att orsaken till mänsklighetens undergång är olika i de två filmerna är ganska enkelt att förklara. 1962 när Terrassen kom så var världen en hårsmån ifrån att drabbas av ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen i och med Kubakrisen. På den tiden så var människans största rädsla kärnvapenkrig. 1994 när De tolv apornas armé kom så hade däremot det kalla kriget relativt nyligen tagit slut. Hotet om kärnvapenkrig var inte lika stort längre. Däremot så hade flera vidriga och dödliga virus dykt upp efter 1962. Bland annat så kom Aids 1981 som har dödat 25 miljoner människor sedan dess. Även viruset Ebola dök upp på sjuttiotalet, vilket visserligen "bara" har dödat några hundra människor men i gengäld har en dödlighet på nästan 100 %. Nu tror många att mänsklighetens undergång istället kommer genom muterade virus som vi inte har något vaccin eller motståndskraft mot.


Givetvis så knyter De tolv apornas armé även an till Terminatorfilmerna. Terminator handlar om att det är ett krig mellan maskiner och människor i framtiden och en maskin skickas tillbaka till tiden innan maskinerna skapades för att döda människornas ledare dels innan han är född och senare när han är ett barn och till sist strax innan kriget bryter ut. Cole försöker visserligen olikt Terminator inte förändra vad som har hänt men likheter finns ändå. I båda filmerna så genomförs tidsresor just för att förändra världshistorien men i slutänden så är det tidsresorna som har skapats just den världshistoria de vill förhindra. Jag återkommer till det senare.


Dialog

  

Cole blir förhörd av vetenskapsmännen efter att han återvänt ifrån sin första tidsresa.

KF = kvinnlig forskare

MF= Manlig forskare (de är flera)

JC = James Cole


KF: Ringde du eller ringde du inte det här samtalet? (Cole filmas i underläge och fastkedjad, helbild)

JC: Jag kunde inte ringa några samtal. Ni sände mig till fel år, det var 1990. (Cole filmas i underläge och fastkedjad men det börjar övergå i överläge, någonstans mitt emellan, halvbild)

MF: Är du säker på det? (Forskare filmas i underläge, närbild)

MF: Vad gjorde du av tiden, Cole? Slösade du bort den på droger och kvinnor? (Forskare filmas i halvt överläge, närbild)

JC: De tvingade mig att ta droger. (Cole filmas i underläge, halvbild)

MF: Tvingade dig? Varför skulle någon tvinga dig att ta droger? (Cole filmas i underläge, halvbild)

JC: Jag fick problem, jag blev gripen. Jag gjorde vad ni ville. Jag skaffade ett försöksdjur, en spindel, men jag hade ingenstans att förvara den så jag åt upp den. Men ni skickade mig till fel år så vad spelar det för roll? (Cole filmas i underläge, halvbild, sedan närbild på suckande KF och närbild på MF i underläge)

MF: Såg du det här tecknet när du åkte tillbaka i tiden? (Bild på De tolv apornas armés symbol)

JC: Nej, sir, jag tror inte det. (Cole filmas i underläge, halbild)

KF: De här personerna då? Såg du någon av de här personerna? (Bilder på personer)

JC: Nej ... nej... Vänta ... vänta! (Cole filmas i överläge, närbild)

KF: Honom? Såg du den där mannen? (KF filmas i underläge, närbild)

JC: Kanske... kanske på mentalsjukhuset. (Cole filmas i underläge, halvbild)

MF: Var du på ett mentalsjukhus? (Cole filmas i underläge, halvbild)

JC: Cole, du blev tillbakasänd för att utföra några mycket viktiga observationer. (Cole i tydligare underläge, mer närbild)

MF: Du kunde ha gjort en riktig insats. Hjälpt oss att återta planeten. (Forskarnas ansikten filmas i överläge, närbild)

MF: Frågan är, Cole, om du vill ha en ny möjlighet? (MF filmas i underläge, närbild)

  

Det som sker i den här scenen är att Cole blir förhörd om vad han observerat efter sin första resa till 90-talet. Han sitter fastspänd i en stol högt över vetenskapsmännen som förhör honom. Kameravinklarna gör dock ändå att Cole framställs i ett underläge som om forskarna vore över honom. Kameran filmar nästan hela tiden Cole snett ifrån ovan medan vetenskapsmännen förvisso inte direkt filmas i överläge men det löses genom att en klotformad maskin är placerad framför Coles huvud. På maskinen sitter det små bildskärmar där vetenskapsmännen filmas i överläge. Man märker också att när Cole ger kritik tillbaka, exempelvis när han säger: "Ni skickade mig till fel tid", så vrider kameravinkeln till ett lätt överläge för Cole medan vetenskapsmännen då filmas i närbild och i underläge.


Marxistisk analys av "De tolv apornas armé"

  

Jag har valt att göra en marxistisk analys av min djupanalys av De tolv apornas armé. Det kan tyckas att filmen bäst djupanalyseras genom en psykologisk analys. James Coles allt annat än säkra mentala tillstånd motiverar utan tvekan påståendet att filmen gör sig bra för en psykologisk analys. Jag tycker dock som samhällsintresserad snarare än psykologiintresserad att en marxistisk analys är mer intressant. Hur skulle en stor katastrof påverka mänsklighetens framtid? Vad skulle ändras i vår samhällsstruktur och uppbyggnad?


Först och främst så kan vi ju konstatera att någon mer intresseväckande marxistisk analys inte låter sig göras på de delar av filmen som utspelar sig i nutiden, d.v.s. 1990 och 1996. Trots allt så är samhället där ungefär likadant som det vi lever i nu, i mars 2009. Samhället kontrolleras av "rationellt tänkande" intellektuella som Kathryn Railly och i synnerhet hennes överordnade på mentalsjukhuset 1990 som omgående avfärdar allt tal om tidsresor och en stundande utplåning av mänskligheten som rent nonsens och domedagsprofeters humbug. Det är precis som i dagens värld. Framtidens samhälle däremot, d.v.s. runt 2030, erbjuder en betydligt intressantare verklighet att analysera ur ett marxistiskt perspektiv.


Det första vi ser av James Cole (bortsett ifrån scenen i början när han är ung då, men vi vet ju inte att det är han just då) är när han vaknar upp i det som visar sig vara en slags cell i ett stort underjordiskt komplex, att det är stort stöds av det faktum att Cole och hans cellkamrat José talar om "den sjunde våningen", vilket alltså indikerar på att komplexet har minst sju våningar och den våning de själva befinner sig på tycks bara den vara rätt stor. Hans namn ropas ut i högtalarsystemet och José säger att de ropar ut frivilliga. Cole verkar dock inte alls vara särskilt frivillig och det säger han även till någon sorts vakt som säger att han är frivillig: "Jag är inte frivillig". Det uppdrag som han då "anmält sig frivilligt till" visar sig vara ett ytterst farligt sådan i en giftig miljö där minsta lilla spricka i hans dräkt skulle resultera i att han lämnades kvar utanför stadsmuren.


När Cole återvänt från sitt uppdrag på ytan och kontrollerats vara ren och inte någon virusbärare så förs han av två biffiga vakter inför något slags råd av vetenskapsmän. De har en tydligt auktoritär framtoning då de själva sitter bakom glas många meter över Cole som kedjas fast i en ensam stol. Det ropas ut vilka brott Cole har fått livstid för och där nämns främst brott som snarare tycks vara brott mot staten än mot enskild person. Det är brott som oförskämdhet, olydnad, motstånd och framförallt åsidosättande av myndigheternas auktoritet. Att han får livstid för detta tyder utan tvekan på att bunkerns styrande inte tolererar kritik eller motstånd.


Slutsatsen vi kan dra av detta är att framtidens samhälle antagligen är en polisstat där fängelsernas interner har ungefär samma värde som försökskaniner eller redskap. En fånge har inget värde utan kan slösas bort och har inte ens rätt att själv få bestämma om han/hon är beredd att riskera sitt liv för några provers skull eller inte. I dagens samhälle så skulle inte ens massmördare bli behandlade på ett sådant sätt. Det faktum att de interner som tvingas ut på livsfarliga uppdrag officiellt blir kallade för "frivilliga" tyder också på att vilka som än har makten helst ser att information om denna behandling av fängelsernas interner inte blir känd för allmänheten. Alla regeringar har antagligen hemligheter för sina medborgare, demokratiernas ledare inkluderade, men att dölja en sådan behandling vittnar om en brutal regim som inte värderar människoliv särskilt högt. En annan intressant aspekt är inspirationen ifrån George Orwells mästerverk 1984 som vi kan skåda i detta beteende. "Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka" - och tvångsrekryterade är frivilliga...


Det som dock mer än allt vittnar om att samhällstrukturen i framtidens värld, i de underjordiska komplexen som de överlevande resterna av mänskligheten är dömda att leva sina liv i, har en totalitär och antidemokratisk ledning i toppen är deras motiv med att sända tillbaka James Cole. Här har vi ledningen för den sista spillran av mänskligheten, det sista hoppet för vår art och för all den skönhet vi trots allt skapat och har inom oss som konst och musik, kärlek och glädje, som precis kommit över en teknik som gör det möjligt att resa i tiden. Det är en oerhörd kraft och lika oerhörda möjligheter att förändra som ryms i denna teknik. Hur väljer då denna ledning att handla? De sänder tillbaka Cole med instruktionerna att finna viruset innan pandemin bryter ut och föra det tillbaka till framtiden för vidare studier så att de kan finna ett antivirus som gör det möjligt för mänskligheten att återerövra jordytan.


Det låter givetvis som ett mycket ädelt och humanistiskt mål, men det är bara på ytan. Förmågan att resa i tiden gör det inte bara möjligt att föra tillbaka saker ifrån det förflutna, man kan även förändra det förflutna. Denna ledning i framtiden skulle kunna beordra Cole att förhindra att pandemin överhuvudtaget bryter ut och rädda fem miljarder människoliv. Så gör man dock inte. Tvärtom frågar

en av vetenskapsmännen när Cole återvänt ifrån 90-talet ifall Cole börjat tappa fokus på sitt uppdrag och istället fattat tycke för "den där döende världen". När Cole säger till läkarna 1990 att han inte kan rädda dem så bör man som sagt tolka det som att han inte får rädda dem.


Vi har även ett exempel i slutet av filmen när Cole misslyckats med att stoppa Dr. Peters på flygplatsen som istället hinner på planet som ska föra ut viruset i världen. På sittplatsen bredvid Dr. Peters så ser vi en bekant figur, nämligen kvinnan ifrån rådet av vetenskapsmännen i framtiden, och hennes ordval där hon talar om att mänskligheten är nästa art som dör ut antyder att hon mycket väl vet vad Dr. Peters ämnar göra. Sedan så presenterar hon sig för honom med orden:

"I'm an insurance". Vad menar hon egentligen med det och vad i hela fridens namn gör hon där överhuvudtaget?


Det kan tolkas på många olika sätt. Hon kanske bara ser likadan ut då som i framtiden eftersom hon skött sin kropp utomordentligt väl under 30 år och inte alls åldrats och helt enkelt arbete som försäkringsagent innan pandemin slog till 1996-1997. Jag tror dock inte det, det låter osannolikt. Att hon befann sig just där i det ögonblick som viruset började sin färd ut i världen och ser ut precis som i framtiden av ren slump är för osannolikt. Jag tror istället att det hon menade med att hon är en försäkring är att hon helt enkelt är där för att säkra virusets spridning ut i världen på uppdrag av det underjordiska komplexets ledare i framtiden. Att hon också färdas tillbaka till 1996 trots att Cole redan befinner sig där med samma syfte beror troligen på att Cole ringde från flygplatsen till sina överordnade i framtiden och meddelade att De tolv apornas armé inte är skyldiga till virusutbrottet samt att han inte tänker återvända till framtiden. Cole hade svikit och eftersom de kände till hans dragning till "den döende världen" så antog de nog att han tänkte försöka hindra utbrottet helt. Därför så sände de en bevisat lojal medarbete tillbaka för att se till att viruset spreds.


Varför skulle de då göra så? Enkelt. Ifall viruset aldrig spreds så skulle jordens befolkning överleva, människan skulle fortsätta bo ovan jord, bunkrarna skulle aldrig ha någon användning och bunkrarnas ledning skulle aldrig någonsin få makten med största sannolikhet. Att istället se till så att viruset bryter ut men att framtidens människor kan lämna bunkrarna och åter leva på jordytan ger dem inte bara makten under jorden utan även ovanför. Två flugor i en smäll genom att både låta pandemin bryta ut och samtidigt bekämpa den.


Att det är en totalitär och antidemokratisk regim stöds också av historien. Är det något historien har lärt oss så är det att i kölvattnet av stora katastrofer så vädrar totalitära strömningar morgonluft. Lenin och bolsjevikerna grep makten i Ryssland till följd av det katastrofala tillstånd landet befann sig i tack vare tsarens krig, Hitler och nazisterna grep makten i Tyskland till följd av att den unga tyska demokratins företrädare i Weimarrepubliken inte kunde hantera den ekonomiska krisen och i dagens Europa så avancerar högerextrema partier och grupper på grund av en integrationspolitik med mycket att önska. Det är alltså högst troligt att de människor som flydde det sönderfallande samhället och den livsfarliga jordytan ner i mörka tunnlar och gångar sökte sin tilltro till "en stark man" som ryssarna sökte sig till Lenin och tyskarna till Hitler. Den moderna historiens lärdomar i kombination med bristande respekt för människoliv och hemlighetsmakeri talar tydligt för att framtidens samhälle är en totalitär polisstat där kritik inte tillåts och där ledningen använder sig av folkets drömmar om att bli immuna mot viruset för sina egna maktsträvanden.


Jag tror att Marx skulle hålla med mig i min analys.


SLUT.

Elevanalys av 12 a...

0 Läs mer >>


Det är grymt roligt att dela ut priser!!!
:)

/Robban

Kul att dela ut pr...

0 Läs mer >>


Den f.d. Cia agenten Bryan har flyttat närmare sin ex-fru för att få möjlighet att umgås med sin dotter.

Dottern vill till Paris och för att få komma dit krävs att pappa Bryan skriver på papper som tillåter henne att lämna landet... Bryan vet hur världen funkar och är inte lika naiv som sin ex-fru - som använder hans negativa inställning emot honom i kampen om dotterns gillande!

När dottern och hennes kompis kommer till Paris går det mesta snett och tjejerna blir kidnappade av en albansk trafficingliga.. Bryan ger sig därför iväg till Paris och tar hjälp av f.d. kontakter - frågan är bara om han kan lita på dem!

Högt tempo och lysnade action! Mer fart än Jason Bourne och James Bond tillsammans!!


                                 DVD Film: Taken

NoneNoneNoneNone
/R

Taken

2 Läs mer >>
Grym artikel om rörlig bild elever i UNT!

De senaste två åren har jag i slutet av läsåret tyckt att det har varit ganska jobbit... Eleverna i rörlig bild har utvecklats och gjort sina filmer... och jag vill skapa mer tillsammans med dom! Varje år har jag pustat och tänkt "hur ska vi kunna toppas det här" och efter varje nytt år så har det toppats... oj oj oj... ni som ska gå nästa år... när ni toppar det här.... akta er där ute i filmvärlden!

Årets elever har blivit prisbelönade, vid Focus filmtävling. Eric Deremar fick ett hedersomnämnande för sin skåderspelar insats... Filmen "I mitt huvud" vann första pris och musikvideon "Kustvägen söderut" kom tvåa. "I mitt huvud" är därmed direktkvalificerad till ungdomsfilm tävlingen "Novemberfestivalen" i Trollhättan, och "Kustvägen söderut" kommer att kvala i höst!

Jag kan inte annat än säga att jag är förbaskat stolt över mina elever... och deras examensfilmer knäcker ganska grovt... så på onsdag skickar vi in dom till nästa års uttagningar!

Arrestera min väska!
MVH Robban

Ytterligare ett lä...

0 Läs mer >>
                           DVD Film: John Tucker Must Die
Tre tjejer har fastnat för John Tucker. Skolans hetast kille. - Han datear alla tre samtidigt... men av en slump får dom reda på att han spelar med dom hela tiden. Kate har observerat allt från sidan hela tiden... Hon är tjejen som ingen lägger märke till och ingen minns namnet på! Tillsammans med Kate ska de tre tjejerna snärja och krossa Johns hjärta...

Rolig och humoristisk rullle! Rekommenderas varmt!!! Speciellt kring lunchtid en söndagmorgon!!
NoneNoneNone
NoneNoneNoneNoneNone

Peace out!

MVH Robban

John Tucker must die

0 Läs mer >>
                     DVD Film: Religulous - I god tro

En film som driver med religioner - Det  är en film som i mitt tycke och smak är en ganska ok film! Bill Maher åker runt och provocerar bokstavstroende från diverse olika religioner och ifrågasätter hur en människa i en sekulär tid överhuvudtaget kan ta ord i bibeln, koranen och dyl. och tro att det var så i verkligheten. Sådant som att kristna äter av Jesu kropp och dricker hans blod... Många bokstavstroende förargas och klarar inte av hans frågor kring troendet!

Poängen som Bill Maher gör är att han själv är religiös... men han ifrågasätter att man ska tro på det som är skrivet - då orden är barn av sin tid!

Lysande rulle!!!! Fantastisk!


NoneNoneNoneNoneNone
/R

Religulous

0 Läs mer >>
                                       DVD Film: Juno

Ungdomsgraviditet är inga enkla saker. Debatten kring abort och en massa prettotjafs följer med i dess släptåg. Den här filmen undviker dock att bli allt för p.k.(politisk korrekt... en forkortning som betydde något helt annat under min uppväxt som yngre tonåring!)

Juno är en ung tonårstjej som upptäcker sex tillsammans med en grabb i klassen... strax där efter upptäcker hon att hon är gravid. Hon bestämmer sig ganska snart för att adoption är det bästa alternativet och börjar leta efter barnlösa vuxna!

Om något så kanske filmen på ett allt för lätt sätt låter karaktären Juno komma över det faktum att hon lämnar bort sitt barn... Hon har dock hittat ett bra hem och kan återgå till att vara ett barn själv!

Vissa humoristiska inslag lättar upp denna film, som i övrigt inte kan rekommenderas för en söndag - temat är ju blytungt!


NoneNoneNone
None

Juno

0 Läs mer >>
                                  DVD Film: Australia
Till en början kändes den här filmen som en total ripoff på ett dubbelavsnitt från Maccahans(när dom fraktar buffel från Texas, med hjälp av "Dogsolidiers"!). Filmen utvecklar sig till en habil söndagsromantiker med historiska vindslag och med inslag av "förlåt" till den australiensiska urbefolkningen!NoneNoneNone
/R

Australia

0 Läs mer >>
                     DVD Film: Timecop
Inte för att jag gillar Van Damme.. men den här filmen funkar ganska bra... lagom mycket svanhopp... kalaspinglan Mia Sara är ju med  också... även om hennes rollprestation inte är den absolut bästa - minns att jag uppskattade hennes rollprestation när filmen visades som veckobio i lumpen dock! ;)

Habil sci-fi a´la Total Recall. Ganska lättåtkomplig historia... gillar du spelet Timesplitters till Ps2/Ps3 så kommer du definitivt att uppskatta den här rullen!!!!NoneNoneNone
NoneNoneNoneNone

Timecop