0 Läs mer >>
På World Summit fanns det de föreläsare som diskuterade media mellan protektionism och enpowerment. Det vill säga om man vill se och debattera media och internet utifrån att vi måste skydda barn och ungdomar från avigsidorna av internet (protektionism). Eller om man vill hävda medias och internets positiva sidor med jag stärkande och med de kontakt möjligheter de innebär.

Här är några av de saker som togs upp som exempel och diskuterades av föreläsare!Britney Spears - Toxic

Media mellan hot & mö...

0 Läs mer >>


Otroligt på!
Långt klipp, men det tar upp det "nya medias" kraft och möjligheter... och hur det förändrar vårt sätt att leva och se oss själva!

Om socialt nätverkand...

0 Läs mer >>

                 Utsidan av Karlstad universitets huvudbyggnadKulturministern invigningstalar

Som jag tidigare sagt så funderade jag under flertalet tillfällen under World Summit veckan, över var Jan Björklund var! Han borde ha varit med på denna världskongress av flera anledningar

* Det fanns föreläsningar om hur lärande i olika länder ser ut, och hur vissa länder samverkar (t.ex. genom Signis )

* Debatter och föreom vad barn och ungdomar lär sig på sin fritid och genom media, utan för skolan. Både negativa och positiva. Hur vi i skolan kan använda och vad vi måste jobba med... men även om vad lagstiftning och en självsanering inom mediamarknaden måste till!
           
             Exempel på mediafenomen som behöver diskuteras och kritiskt granskas i skolan.
 
* Björklund skulle behöva klargöra regeringens syn på media i relation till utbildning. En svenskföreläsare hävdade att Björklund uttryckt att "vi provat det här med IT i Sverige och det funkade inte". Vilket jag tycker är en strutsattityd till det hela. Men vad jag hört skulle det "vidgade textbegreppet" i svensk ämnet försvinna ifrån kursplanen, samtidigt som jag vet att samhällskunskapen kommer att slaktas för mer än 50 % av alla gymnasieelever. Därmed kommer större delen av den analytiska delen i svensk mediautbildningen försvinna. Visserligen kommer historiaundervisningen, med betoningar på källkritik, att utökas så att alla gymnasister läser ämnet - men detta är helt fel väg att gå! Det här kommer jag gå in djupare på under rubriken "Kunskapssyn och ny lärarroll"!

Sammantaget med sin frånvaro, bortplockandet av mediaprogrammet, slakten av samhällskunskapsämnet och nedmonteringen av "det vidgade textbegreppet" så tycker jag att den svenska regeringens utbildningspolitik ter sig en smula bakåtriktad! Media är framtiden inom kunskap!

Var är Björklund?

0 Läs mer >>
                    

Har precis kommit hem från en arbetsvecka i Karlstad. World Summit on Media for children and youth har satt stark prägel på mig i min syn på media och skola. Dels i hur media fungerar och påverkar vår syn på tillvaron i allt från kommunikationen/interaktionen mellan människor till hur den negativa delen av media, med t.ex. reklam, gör att våra värderingar för saker som egentligen inte är bra för oss kan få fäste!

                     Utsidan av Karlstad universitets huvudbyggnad

Hela arrangemanget, utöver problem med schemat, var väldigt professionellt och bra. Det var många intressanta föreläsare som fick igång tankarna...  Allt från Hans Rosling, Lord Putnam och David Buckingham till bröderna Johan & Fredrik Holmberg (som ligger bakom filmpedagogerna och jobbar med multimediabyrån och film i skolan!) med många flera!                     Kulturministern invigningstalar

Då jag ganska nyligen kommit hem så kommer jag att försöka strukturera mina tankar lite och reflektera lite över vad jag hört. Något som jag ganska omgående (och som jag senare kommer att fördjupa mig kring) är det som jag funderat över hela veckan - Varför i fåglarna väljer regeringen att skicka kulturministern till en sådan här världskongress? Inte för att jag kräver att statsministern skulle ta det - Men den som borde ha varit där, ur ett regeringsperspektiv, var utbildningsministern. Dels hade det sänt rätt signaler utifrån kongressens tema, som inte handlade om kulturella uttrycksformer i media och på nätet, utan mer handlade om hur våra barn kan skyddas och kan lära sig tolka, hantera och värdera information och fenomen inom mediavärlden - Där sitter ju skolan i framsätet (- Men regeringen vill inte styra!?)

Jag hade gärna sätt att Björklund hade varit där av flera andra anledningar. För vad kunskap är och vilken kunskap/färdigheter som kommer vara viktiga i framtiden - det hade han behövt en rejäl duvning och lärt sig något av!

                       

Jag kommer återkomma med inlägg kring World Summit, samlar dom under en egen rubrik oxå inom kort, med rubriker som ; Var är Björklund?; Bromsklossar i svensk skola; Kunskapssyn och lärarrollen; Media mellan hot & Möjlighet. - Det är än så länge bara arbetsnamn... men så att du vet åt vilket håll det lutar ;)

Ha´re bäst
MVH Robban

World Summit on Media...