0 Läs mer >>
                                  The Greatest Movie Ever Sold omslag


Intressant dokumentär hur produktplacering fungerar och vad det skapar för etiska frågeställningar för filmskaparen. Var går gränsen för vad sponsorns önskemål kring hur deras produkt ska användas och synas i filmen och vad filmskaparen vill förmedla... visst om en karaktär ändå åker i en bil... varför inte i en specifik bil, om det innebär att någon betalar en del av din produktion.... Men om sponsorn går in och börjar peta kring vad som ska sägas och ageras kring produkten... När säljer man sig och när köper man in sig - det är den intressanta frågan som Mr. Spurlock vill besvara!

En inte lika slagkraftig film som "Super size me"... men helt o.k.!
Spurlock är mer avslöjande än Michael Moore... Mer på "våran" sida!!!!
Poäng efter allmän bedömning.Poäng efter allmän bedömning.Poäng efter allmän bedömning. av 5

//R

Greatest movie ever s...