Magnolia

En film om en mängd människor och deras olika öden. Till en början med verkar berättelserna vara slumpvisa, men längs vägen vävs dessa ihop. Detta är en film om förlåtelse och förståelse - enligt mig i alla fall.
Lite rörig till en börja med, men brilliant och genomtänkt i slutet. Kvarstående är en fundering om var paddorna kom ifrån.... Möjligen kan detta ses som ett gudomligt ingripande!?
 
Mycket intressanta karaktärer och tänkvärda relationer - Filmens berättelse har, trots brottet med det gudomliga ingripandet, något som Aristoteles skulle gilla i och med det katarsis som uppstår efter. Intressant är även den allvetande berättaren... Vem är han och vad är hans syften. Min tolkning lutar åt det gudomliga och andemeningen bakom är att säga att det finns ingen slump och det finns en mening!
 
 av 5

Kommentera här: